Detalusis planas Didžiųjų Gulbinų k. teritorijoje

  • 27 pdf jpg

Detalusis planas 22,6 ha teritorijos Didžiųjų Gulbinų kaime, Vilnius

Parengtas ir patvirtintas detalusis planas  (2010 metai)

Atlikti visi projekto koordinavimo ir derinimo darbai.

Detaliuoju planu suformuotas Didžiųjų Gulbinų mikrorajono T-13 zona.

Suformuota trisdešimt sklypų, numatytos gyvenamosios, komercinės ir infrastruktūros teritorijos.