Gyvenamųjų namų kvartalas Druskininkuose

  • 1c
  • 4c
  • 5c
  • 8c

Parengtas gyvenamųjų namų kvartalo Druskininkuose detalusis planas (2007 metai)

Adresas: Druskininkai

Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,07 ha

Planavimo tikslas - sujungti keturis žemės sklypus į vieną, pakeisti žemės sklypo naudojimo pobūdį iš komercinės paskirties objektų teritorjos į gyvenamąją, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimą.