Logistikos centras Vilniaus mieste

  • 0b
  • thubnale photo

Parengtas ir patvirtintas detalusis planas bei projektiniai pasiūlymai logistikos centrui Vilniaus mieste (2008 metai)

Detaliojo plano tikslas - pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį  iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę:

pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1);

prekybos paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), nustatant žemės naudojimo ir statybos reglamentus.