bdfesfg1.jpg

Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimas - vienas iš svarbiausių etapų plėtojant nekilnojamojo turto objektą. Mūsų tikslas rengiant teritorijų planavimo dokumentus - visos problemos mūsų, ne Užsakovo, visada nustatome žemės sklypams optimalius žemės sklypo naudojimo reglamentus.
Painūs, besikeičiantys įstatymai, reglamentai, derinančių institucijų keliami reikalavimai teritorijų planavimo etapą paverčia sudėtingu ir ilgu procesu.
Mūsų komandos atestuoti specialistai bei patyrę projektų vadovai rengia specialiuosius ir detaliuosius teritorijų planavimo projektus. Ilgametė patirtis rengiant projektus leidžia mums parengti projektus laiku ir įgyvendinant visus užsibrėžtus tikslus.
UAB "City Projects" teikia visas su teritorijų planavimu susijusias paslaugas:

  • specialieji planai
  • detalieji planai
  • poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengimas ir derinimas
  • strateginiai planai
  • plėtros schemos
  • projektų derinimas su suinteresuotomis institucijomis
  • užsakovų atstovavimas teritorijų planavimo procesuose
  • žemės sklypų duomenų nustatymo po teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo koordinavimas