bdfesfg1.jpg

Projekto parengimas

UAB "City Projects" komanda rengia įvairios paskirties, apimties ir sudėtingumo objektus, pradedant nuo individualių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, iki sudėtingų administracinės, komercinės, pramoninės bei visuomeninės paskirties pastatų.

Mes galime parengti visas statinio projekto dalis:  architektūros, konstrukcijų, lauko ir vidaus inžinerinių tinklų, visuose projekto rengimo etapuose:

Statinio techninį projektą (toliau – Techninis projektas) kaip pagrindinį projektavimo etapą, kuris rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius, techninius rodiklius. Techniniame projekte parengiamų dokumentų sudėtis ir sprendiniai, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) pakankama statytojo  sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti.

Darbo projektą, kaip antrąjį projektavimo etapą, tai Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas yra rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu  metu arba atskirais sprendinių dokumentais.

Techninį darbo projektą, kuris apjungia Techninio ir Darbo projektų sprendinius.

Supaprastintą  statinio projektą (paprastojo remonto projektą, supaprastintą statybos projektą, supaprastintą rekonstravimo projektą), kaip sumažintos apimties projektą, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto tikslai.

Parengdami projektus siekiame, kad projektas būtų kokybiškas ir priimti sprendimai būtų racionalūs, todėl išskirtinį dėmesį skiriame projekto rengimo valdymui ir koordinavimui.