bdfesfg1.jpg

ISO standartai

2015-02-05
ISO news

UAB „City Projects“ įdiegta Integruota vadybos sistema apimanti kokybės (ISO 9001:2008), aplinkos apsaugos (ISO 14001:2004), darbuotojų saugos ir sveikatos  (OHSAS 18001:2007(LST 1977:2008)) vadybos sistemas.

 

Sertifikatas LT ISO 9001:2008

Sertifikatas LT ISO 14001:2004

Sertifikatas LT OHSAS 18001:2007(LST 1977:2008)